داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی ریاست آمادگی با حوادث ولایت سمنگان
ریاست آمادگی مبارزه با حوادث جهت پیشبرد امورات اداری به یک در بند حویلی پخته و اساسی که دارای مشخصات ذیل باشد: 5 باب اتاق نشیمن، 1 باب سالون کلان، 1 باب آشپز خانه، تشناب عصری، تهکوی کلان، گاراج موتر و صحن بزرگ باشد الی اخیر سال مالی 1398...
May 12, 2019 May 15, 2019
اعلان تدارکاتی ریاست معارف ولایت سمنگان
دعوت به داوطلبی ریاست معارف ولایت سمنگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (55 قلم قرطاسیه جات) از طریق داوطلبی باز اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (1000) افغانی بدست آورده آفر های...
May 09, 2019 May 16, 2019