ولسوالی دره صوف بالا

در باره ولسوالی دره صوف بالا

  • ولسوالی دره صوف بالا

ولسوالی دره صوف بالا در یکصد و سی و پنج کیلو متری جنوب غرب شهر ایبک مرکز ولایت قرار داشته ارتفاع آن از سطح بحر ( 1337 ) متر بوده در عرض البلد )  35-54-00) وطول البلد ( 67-7-00 ) موقعیت داشته قرار احصائیه رسمی منتشر شده از جانب اداره مرکزی احصائیه تعداد 61900)) نفر نفوس آن تخمین گردیده است و پیشه عمومی مردم زراعت و مالداری، صنایع دستی چون گلیم و قالین بافی تشکیل داده و دارای آب و هوای خوشگوار و معتدل میباشد معدن مشهور ذغال سنگ سمنگان در همین ولسوالی قرار گرفته است.

مردم این ولسوالی هم چون اهالی سایر مناطق ولایت دارای احساسات عالی وطن دوستی ودین پروری و یکی از مناطق آغاز جهاد و مقاومت علیه متجاوزین در کشور محسوب میگردد.

درجه تشکیل این ولسوالی اول بوده و کار اسفلت این ولسوالی الی مزار شریف در جریان بوده اما راه مواصلاتی آن با شهر ایبک مرکز ولایت خامه و صعب العبور میباشد.

شبکه مخابراتی اریبا در این ولسوالی فعال بوده دارای ( 3 ) باب لیسه، ( 38 ) مکاتب متوسطه و ابتدائیه ( یک باب ) مدرسه دینی به تعداد ( 6 ) مراکز و کلینیک های صحی در این ولسوالی فعالیت دارند.