ولسوالی فیروز نخجیر

در باره ولسوالی فیروز نخجیر

  • ولسوالی فیروزنخچیر   

این ولسوالی به فاصله ( 17 ) کیلومتر در شمال غرب شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان قرار داشته ارتفاع آن از سطح بحر ( 910 ) متر بوده در عرض البلد ( 79-51-36 ) و طول البلد ( 41-69-67 ) در در مسیر شاهراه مواصلاتی کابل مزار موقعیت داشته قرار احصائیه رسمی منتشر شده از جانب اداره مرکزی احصائیه به تعداد (12500)نفر نفوس آن تخمین گردیده است.

پیشه عمده مردم را بغداری ( انگور ) زراعت و مالداری تشکیل داده اکثریت زراعت این ولسوالی به شکل للمی صورت میگرد دارای آب و هوای خوشگوار و معتدل میباشد.

درجه تشکیل این ولسوالی ( 3 ) بوده در سال 1386 کوشش به عمل آمد تا انگور این ولسوالی به عربستان سعودی صادر گردد اما نسبت عدم موجودیت سیستم پروسس معصر یگانه طیاره حامل انگور که بشکل امتحانی فرستاده شده بود بازار مساعد پیدا کرده نتوانست اما انگور این ولسوالی در سطح منطقه و کشور بازار خوب داشته و از شهرت نیک برخوردار است .

شبکه مخابراتی اریبا در این ولسوالی فعال بوده دارای ( 1 ) باب لیسه ( 9 ) مکا تب متوسطه و ابتدائیه به تعداد (1 ) مراکز و کلینیک های صحی در این ولسوالی نیز فعالیت دارند.