ولسوالی حضرت سلطان (ع)

در باره ولسوالی حضرت سلطان ( علیه الرحمه )

  • ولسوالی حضرت سلطان (ع)

به فاصله ( 20 ) کیلومتری شمال غرب شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان قرار داشته ارتفاع آن از سطح بحر ( 850 ) متر بوده در عرض البلد ( 36-25-00 ) و طول البلد ( 67-53-10 ) در مسیر شاهراه مواصلاتی کابل مزار شریف موقعیت داشته قرار احصائیه رسمی منتشر شده از جانب اداره مرکزی احصائیه به تعداد  (39600) نفر نفوس آن تخمین گردیده است. پیشه عمده مردم زراعت مالداری و قسما باغداری تشکیل داده اکثریت زراعت این ولسوالی به شکل للمی صورت میگرد ، دارای آب و هوای خوشگوار و معتدل مباشد.

درجه تشکیل این ولسوالی ( 3 ) بوده از مناطق عمده و مشهور آن پنج قریه ، غزنی گگ و اوملی از مناطق باستانی ولایت سمنگان که در مسیر شاهراه مشهور ابریشم قرار داشته ، قره کمر ، هزار سم و چکابی قفلانی که شهرت تاریخی و توریستی که دارد در این ولسوالی واقع میباشد زیارت حضرت سلطان (ع) منصوب به سلطان بایزید عارف مشهور که در تپه بلندی در مسیر شاهراه قرار دارد زیارت گاه و محل تفرج مردم شهر ایبک و نواحی آن در فصل بهار میباشد ، شبکه مخابراتی اریبا در این ولسوالی فعال بوده دارای ( ) باب لیسه، ( 23 ) مکاتب متوسطه و ابتدائیه ( یک باب ) مدرسه دینی به تعداد (  ) مراکز و کلینیک های صحی در این ولسوالی نیز فعالیت دارد.