ولسوالی روئی دو آب

در مورد ولسوالی روئی دو آب

  • ولسوالی رویی دوآب

 این ولسوالی به فاصله 135 کیلومتر در جنوب غرب شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان قرار داشته  ارتفاع آن از سطح بحر (2230) متر بوده و در عرض البلد ( 55-33-10 ) و در طول البلد ( 67-49-20 ) موقعیت داشته قرار احصائیه منتشر شده از جانب اداره مرکزی احصائیه به تعداد (43600) نفر نفوس آن تخمین گردیده است .

پیشه عمومی مردم را زراعت و مالداری تشکیل داده و اکثریت زراعت این ولسوالی به شکل للمی صورت میگرد دارای آب و هوای خوش گوار و نسبتا سرد میباشد .

درجه تشکیل این ولسوالی ( 2 ) بوده و راه مواصلاتی آن خامه و صعب العبور بوده و در زمستان با مشکلات فراوان روبرو میباشد، این ولسوالی که در شاهراه بزرگ و باستانی ابریشم قرار داشت اکثرا محل تجاوز لشکر کشی های جهان گشایان بزرگ چون اسکندر مقدونی ، چنگیز و سایرین قرار گرفته محلات توریستی زیاد چون تخت جمشید ، غار یارملک ، هزار سم وغیره درین ولسوالی قرار دارد.

قبل از افتتاح سالنگ ها شاهراه اصلی کابل و مزار شریف که از دره های حاجیگگ و شیبر میگذ شت از مسیر این ولسوالی عبور مینمود ، فعلا نیز جلگه های سر سبز و شاداب این ولسوالی ایلاق ( چراگاه ) بهاری مالداران صفحات شمال و مرکزی کشور را تشکیل میدهد.

شبکه مخابراتی اریبا در این ولسوالی فعال بوده دارای ( 1 ) باب لیسه ، ( 24 ) باب مکاتب متوسطه و ابتدائیه به تعداد ( 1 ) مراکز و کلینیک های صحی درین ولسوالی نیز فعالیت دارند.