بیوگرافی والی ولایت سمنگان

عبدالکریم "خدام" فرزند عبدالاحد در 25 برج سنبله سال 1339 هـ.ش در ولایت جوزجان دیده به جهان کشود. تعلیمات ابتدایی و دوره متوسطه را در مکتب خانقاه و دوره لیسه را در مکتب لیسه آقچه و مولانا اذنب ولایت جوزجان به پایان رسانید.

بعداً شامل رشته اداره و مدیریت اکادمی علوم اسلامی پوهنتون ( رابطه عالم اسلامی) پشاور پاکستان گردیده رشته متذکره را الی سمستر پنجم ادامه داد. و سپس شامل رشته اداره و دپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردید و بدرجه لیسانس از رشته مذکور فراغت حاصل نمود.

در سال های 1359 الی 1368 در جهاد مقدس مردم افغانستان سهم فعال داشت، همچنان در سال 1368 عضو مجلس مجاهدین در راولپندی پاکستان بود، از سال 1368 الی 1371 ریاست کار و کارگر حکومت مؤقت وقت را بعهده داشت.

بعداً در سال 1371 بحیث معیین در وزارت شهرسازی و مسکن تعیین گردید و الی 1374 در تصدی مذکور ایفای وظیفه نمود،

و در حین حال عضویت شورای حل و عقد را نیز بعهده داشت. سپس در سال 1374 بصفت سرپرست وزارت شهر سازی و مسکن تعیین و الی 1375 در پست متذکره ایفای خدمت نمود.

و سپس در سال 1375 بحیث معیین تجارتی در وزارت تجارت تعیین گردید. در سال 1376 عضویت شورای رهبری دولت اسلامی را نیز عهده دار بود. در سال 1380 عضو کمیسیون انتقال قدرت بود، برای بار دوم از سال 1380 الی 1382 پست معیینیت وزارت شهر سازی و مسکن را احراز نمود و از سال 1382 الی 1388 بصفت سفیر کبیر و نماینده فوق العاده افغانستان در کشور ترکمنستان ایفای خدمت نمود. همچنان عضویت لویه جرگه عنعنوی مردم افغانستان را بعهده داشت. از برج جدی سال 1394 الی 1396 در شورای عالی صلح جمهوری اسلامی افغانستان بصفت معاون اجرای وظیفه نمود. پس از آن در برج حمل سال 1396 بحیث والی ولایت سمنگان تعیین و مقرر گردید.

زبان مادری والی صاحب ولایت سمنگان ترکمنی بوده و در زبان های پشتو، دری، اردو، ترکمنی، انگلیسی و روسی نیز بلدیت دارد.

در جریان خدمت گزاری اش در پست های متعدد و مختلف دولتی، به کشور های انگلستان، جرمنی، هالند، بلجیم، روسیه، اوکراین، هندوستان، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، ترکیه و چین بشکل رسمی و غیر رسمی سفر نموده است.