برای یک صد فامیل از متضررین حوادث طبیعی اخیر پول نقد، مواد غذایی وغیر غذایی به پیشواز از صد مین سالیاد استرداد استقلال کشور توزیع شد.

برای یک صد فامیل از متضررین حوادث طبیعی اخیر پول نقد، مواد غذایی وغیر غذایی به پیشواز از صد مین سالیاد استرداد استقلال کشور توزیع شد.
سمنگان افغانستان
23 سرطان 1398
در محفلیکه به همین مناسبت در تالار کنفرانسهای ریاست آماده گی مبارزه با حوادث که حامی این برنامه است، راه اندازی شده بود در آن عبداللطیف"ابراهیمی" والی ولایت، ریس شورای ولایتی، شاروال شهر ایبک، روسا ومسئولین ادارات، ومتضررین سیلابهای اخیر حضور داشتند.
والی ولایت طی صحبتی ضمن قدر دانی ازدارالانشا وکمیته های ولایتی برگزاری صدمین سالگرد جشن استقلال کشور وبه آرزوی ختم جنگهای نیابتی وتحمیلی در کشور که همه روز قربانی میگیرد گفت: ازینکه در آستانه (28) اسد صدمین سالگرد استقلال کشور قرار داریم نخست این روز خجسته ومیمون را برای هریک شما تبریک وشادباش عرض می نمایم، والی ولایت در رابطه اول اسد که روز ملی بیرق است نیز اشاره نموده افزود: استقلال کشور منوط به شما مردم شریف میباشد آرزو مندم که با نصب بیرق ها سه رنگ کشور در جاهای مناسب نیز روز ملی بیرق را که هویت وافتخار کشور عزیز مان است تجلیل نماییم.
آقای "ابراهیمی" یکبار دیگر از علمای کرام، محاسن سفیدان، جوانان وفعالین مدنی خواست که با مخالین مسلح وطالبان داخل صحبت شده در راستای آوردن صلح وامنیت دین ملی خویش را ادا نمایند مقام ولایت از هرنوع تلاشها که عام المنفعه بوده و با عث آوردن صلح وثبات شود حمایت می نماید.
ریس شورای ولایتی وریس ریاست آماده گی مبارزه با حوادث نیز از سخنرا نان دیگر این گرد همآیی بودند.
در ختم محفل روند توزیع مواد عملاً توسط والی ولایت واشتراک کننده گان به مستحقین آغاز شد، که با ابراز سپاس وقدر دانی از توجه دولت از جانب متضررین پذیرفته شد.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.