نتایج مسابقه مسایل مربوط به ماه مبارک رمضان وسیرت النبی (ص) طی محفلی اعلام شد.

نتایج مسابقه مسایل مربوط به ماه مبارک رمضان وسیرت النبی (ص) در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان که قبلاً امتحان آن اخذ گردیده بود طی محفلی اعلام شد. 
سمنگان افغا نستان
11 جوزای 1398
این محفل که در تالار کنفرانسهای مقام ولایت راه اندازی شده بود در آن عبد اللطیف "ابراهیمی" والی ولایت، تعداد از روسای ادارات، جوانان وخانمها اشتراک داشتند.
در ابتدا عبد الجمیل"امین" مسئول بخش تعلیم وتربیه دفتر اکتید که این برنامه از سوی آن دفتر حمایت مالی شده است صحبت نموده گفت: ازشش ماه بدینسو با وزارت خانه های معارف ، کارو امور اجتماعی ووزارت اطلاعات وفرهنگ تفاهمنامه در بخش انکشاف جوانان به امضا رسانیده اند که فعلاً(272) تن مصروف آموزش هستند وهدف حمایت از برنامه امروزی را تشخیص استعدادها وآشنایی با سیرت نبی کریم "ص" عنوان نمود.
متعاقباً عبداللطیف"ابراهیمی" والی ولایت صحبت نموده ضمن سپاس وقدر دانی از برگزار کننده گان این همایش پرفیض، بر دوام راه اندازی همچو محافل که مدرسه پیام محمد(ص) سهم فعال داشته و علمای کرام نییز بیشتر نقش دارند تا کید نموده گفت: شناخت ومعرفت جناب رسول الله"ص" ضمن آنکه یک وجیبه دینی است مکلفیت هر فرد نیز میباشد، والی ولایت در صحبت هایش به برکت این ماه مبارک و ماه مهمانی خالق یکتا، از او تعالی خواستار یک صلح دایمی وهمدیگر پذیری شد.
در محفل همچنان عبدالمتین "سروری" ریس معارف وقاری عبدالباسط متوکل در پیوند به ویژه گای پیامبر اکرم(ص) وفیوضات ماه مبارک رمضان مطالب را بیان نموده تدویر همچو برنامه های دینی را مفید وارزنده خواندند.
در ختم محفل برای (27) تن که نمرات بر تر را اخذنموده بودند تحایف چون لب تاب ووسایل ضروری دیگر وتحسین نامه در نظر گرفته شده بود، توسط هیئت رهبری ولایت وسایر اشتراک کننده گان برایشان توزیع شده کار محفل با دعاییه خیرو فلاح وبه امید یک صلح پایه دار به فرجام رسید.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.