ریس عمومی جمعیت هلال احمر کشور دوست قطر از ادامه کمک هایشان به مستحقین درین ولایت خبرداد.

ریس عمومی جمعیت هلال احمر کشور دوست قطر از ادامه کمک هایشان به مستحقین درین ولایت خبرداد.
سمنگان افغانستان
5 جوزا 1398
پیش ازچاشت امروز عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت با آقای علاوالدین ریس عمومی جمعیت هلال احمر کشور قطر در دفتر کارش دیدار وملاقات نمود. 
درین ملا قات در حالیکه معاون مقام ولایت، معاون جمعیت هلال احمر کشوربا همرا هانشان وروسا وومسئولین ادارات حضور داشتند، ریس هلال احمرکشور قطر هدف سفر شان درین ولایت را توزیع مواد غذایی برای(500) فامیل از بیجا شده گان ومستحقین در سطح ولایت که از جانب این کشور مساعدت شده است مطرح نموده گفت: این نخستین بار است که درین ولایت سفر نموده وکار توزیع مساعدتهای مانرا آغاز نموده ایم ان شاءالله این روند ادامه پیداخواهد کرد.
متعاقباً والی ولایت صحبت نموده ضمن عرض خیر مقدم از همکاری های همیشگی هلال احمر کشور در عرصه های مختلف بویژه بخش صحت وحوادث درین ولایت سپاس گزاری نموده گفت: جا دارد که از مساعدت به موقع هلال احمر کشور دوست قطر در ماه مبارک رمضان قدر دانی نمایم والی ولایت افزود: (88) فیصد مردم اینولایت در فقر زنده گی میکنند، امنیت نسبی برقرار بوده مردم با دولت همکار ویک فرصت کاری خوب مساعد میباشد اما توجه چندان در عرصه انکشاف وباز سازی درین ولایت صورت نگرفته است آرزو مندیم که در راستای انکشاف اینولایت بویژه دربخش اسفلت جاده ها، مشکلات آب آشامیدنی، کمبود آب زراعتی، اعمار تعمیر مکاتب وفراهم نمودن زمینه شغل وکار برای این ملت رنجدیده توجه وهمکاری لازم نموده مشکلات را با دونر ها وکشوردوست قطر شریک سازید، در مقابل آقای علاوالدین از مدیریت سالم وهمآهنگی بهتر هیئت رهبری مقام ولایت بویژه جلب همکاریهای مردم درراستای تامین امنیت قدر دانی نموده پیرامون حمایت ومساعدت مداوم شان درپیوند به پروژه های زیربنای مخصوصاً پروژه های عام المنفعه که زمینه شغل وکار به مردم نیز فراهم شود وعده واطمینان داد.
قابل یاد آریست که مواد مساعدت شده شش قلم به ارزش دوملیون و چهار صد هزار افغانی میباشد که برای هرفامیل یک بوری آرد پنجاه کیلو، یک بوری برنج بیست وچهار کیلو، یک قطعی روغن پنج لیتره، پنج کیلو شکر،یک کیلوچای ویک کیلو نمک طعام توزیع خواهد شد.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان