صلح نیاز اساسی بشر است بناءً ما صلح میخواهیم.

صلح نیاز اساسی بشر است بناءً ما صلح میخواهیم.
سمنگان افغا نستان
4 جوزا 1398 
طی محفل اعضای جرگه مشورتی صلح ولایتی ولایت سمنگان گزارش جریان کار جرگه مشورتی صلح به مردم پیشکش نمودند.
در محلفیکه به همین مناسبت در تالار کنفراسهای ریاست اطلاعات وفرهنگ تدیر یافته بود درآن هیئت رهبری مقام ولایت، ریس واعضای شورای ولایتی، علما، متنفذین،خانمها وجوانان اشتراک داشتند.
عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت طی صحبتی نخست به مناسبت شهادت مولوی سمیع الله ریحان خطیب مسجد جامع التقوی درشهر کابل که به اثر انفجار ماین جا سازی شده در مسجد هنگام ادای نماز جمعه جام شهادت نوشیده بود تسلیت عرض نموده واین عمل دشمنان صلح وآرامی مردم را درین ماه مبارک رمضان خلاف اصول دین مبین اسلام خواند، همچنان والی ولایت از تلاشهای نماینده گان مردم در جرگه مشورتی صلح قدر دانی نموده گفت: صلح بستر زنده گی انسانها است آرز مندم که مخالفین مصلح دولت وطالبان به ندای صلح خواهانه دولت لبیک گویند تا شاهد یک صلح پایه دار که همه بی صبرانه در انتظار آن هستند باشیم.
سپس ریس شورای ولایتی، بانو بصیره پیغام اعضای اشتراک کننده جرگه مشورتی صلح ومولوی عبد الباسط متوکل هرکدام بالنوبه صحبت نموده آرزوی یک صلح پایه وهمه شمول رانمودند.
ریس شورای ولایتی در قسمت پیشنهادات شان به مقام ریاست جمهوری د ر پیوند به مشکلات ولایت سمنگان اشاره نموده گفت: موضوعات را مشمول تامین امنیت ولایت وحفظ آن، ارتقای مقام ولایت از درجه سوم به درجه دوم،اسفلت جاده ولسوالیهای ایبک دره صوفها وایبک رویی دوآب، اعماربندهای آب گردان بویژه بند آب کلی، مصرف پنج فیصد عواید معدن در ولایت مربوطه، اعماربیش از چهل فیصد تعمیر مکاتب که فاقد تعمیر است، جابجای کدرهای ولایت سمنگان در بدنه دولت ودعوت از ریس جمهوری کشور درین ولایت که مشکلات این ولارا از نزدیک بررسی نمایندرا مطرح نمود که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.