به هزینه مبلغ (4) ملیون و337 هزار افغانی سنگ تهداب مرکز آموزشی جوانان به زمین گذاشته شد.

به هزینه مبلغ (4) ملیون و337 هزار افغانی سنگ تهداب مرکز آموزشی جوانان در محوطه ریاست اطلاعات وفرهنگ توسط عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت به زمین گذاشته شد.
سمنگان : افغا نستان
30 ثور 1398 
در محفلیکه به همین مناسبت در تالار کنفرانسهای ریاست اطلاعت وفرهنگ راه اندازی شده بود، عبداللطیف "ابراهیمی" والی ولایت طی صحبتی ضمن عرض تبریکی به مناسبت تهداب گزاری این بنای آموزیشی برای جوانان ، مردم ولایت سمنگان وقدر دانی از موسسه همکاری اکتید گفت: الحمد الله سمنگان از امنیت نسبی برخور دار است که این دست آورد ثمره همکاریهای علمای کرام، شورای ولایتی، جوانان و مردم شریف ولایت سمنگان میباشد.
والی ولایت همچنان از مخالفین مسلح دولت ودشمنان صلح وآرامی مردم خواست که به حرمت ماه مبارک رمضان سلاح های خویش را به زمین گذاشتته درکنار مردم خویش واجتماع با حفظ آبرو وعزت زنده گی نموده دیگر باعث خراب نمودن زنده گی عادی ومحبت مردم نشوند.
سپس سنگ تهداب تعمیر متذکره توسط عبد اللطیف "ابراهیمی" والی ولایت در حالیکه، منشی شورای ولایتی، مسئولین امنیتی ، شار وال ایبک ، دوست محمد "روکی" مسئول دفتر ولایتی موسسه اکتید تعداد از روسای ادارات، ریس واعضای ریاست اطلاعات وفرهنگ حضور داشتند کذاشته شد.
این تعمیر که هزینه آن(4) ملیون و337 هزار افغانی میبا شد از بودجه وزارت خارجه کشور شاهی ناروی پرداخته میشود، در دوطبقه به شکل پخته واساسی اعمار میشود که شش صنف درسی، سالون کنفرانس، تشناب، آشپز خانه وسایر ضروریات درنظر گرفته شده است.
کار ساختمان این پروژه توسط شرکت ساختمانی عزیزالله"خیرخواه" به پیش برده میشود.
عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت در محفل تهداب گزاری این بنای آموزیشی در حفظ ومرا قبت وکنترول ازجریان کار آن که با کیفیت مطابق به قرار داد به پیش برده شود تا کید نمود. 
قابل یاد آوریست که آقای "روکی" مسئول ولایتی دفتر اکتید طی صحبتی گفت: دفترمان بین المللی بوده ودر 38 کشور جهان به شمول افغانستان کار میکند، موصوف افزود: از دوسال بدینسو در ولایت سمنگان در بخش های آموزیش، زراعت، وتعلیم تربیه درین ولایت کار میکنیم وتعمیر راکه امروز سنگ تهداب آنرا گذاشتیم در قسمت تجهیز این دفتر وایجاد کتاب خانه آن نیز پلان های روی دست داریم.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.