همکاری های مداوم وموثر مردم در راستای بهبود امنیت قابل قدر ودر خور ستایش است.

همکاری های مداوم وموثر مردم در راستای بهبود امنیت قابل قدر ودر خور ستایش است.
سمنگان : افغانستان
21 ثور 1398 
قبل از ظهر امروز تورن جنرال ولی محمد"احمدزی" قومندان قول اردوی 209 شاهین مقیم ولایت بلخ وهمراهانشان با عبداللطیف"ابراهیمی" والی ولایت در دفتر کارش دیدار وملاقات نمودند.
درین ملاقات درحالیکه جنرال مایل ریس امنیت ملی وسمونوال عبد الله"گارد" قومندان امینه نیز حضور داشتند، نخست آقای "احمدزی" ضمن عرض تبریکی به مناسبت تقرر قومندان امنیه ولایت تامین امنیت نسبی اینولارا یک دست آورد بزرگ خوانده گفت: همکاری های مداوم وموثر مردم در راستای بهبود امنیت قابل قدر ودر خور ستایش است، قومندان قول اردو پیرامون وضعیت فعلی امنیتی ازجهات مختلف وچگونگی سرکوپ ساختن دشمنان اشاره نموده ازهیئت رهبری مقام ولایت طالب معلومات شد.
متعاقباً والی ولایت طی صحبتی ضمن عرض خیر مقدم، پیرامون وضعیت امنیتی ولایت مطالبی را بیان نموده افزود: دقیقاً که ولایت سمنگان به همکاری مردم به تناسب ولایات همجوار ازامنیت خوبی برخوردار است اما دهشت افگنان ودشمنان صلح وآرامی مردم تلاش دارند که امنیت اینولایت را مختل نموده ویک دست آورد نزد با دارانشان کمایی نمایند که به وهیج وجه قابل تحمل مقام ولایت نبوده باید پلانهای شوم شان در نطفه خنثی گردد، همچنان طرفین روی وضعیت امنیتی سمنگان، چگونگی انسجام قوت های امنیتی، هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی، استعمال به موقع نیروهای امنیتی برای سرکوب هراس افگنان و مخلان امنیت، تجهیز و اکمال نیروهای امنیتی، بررسی مشکلات وچالش های ارگانهای امنیتی بویژه اردوی ملی مستقردر سمنگان وتامین امنیت بهتر بحث وتبادل نظر نموده تصامیم لازم اتخاذ نمودند.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان.