برای ورثه (4) شهید افراد ملکی ناشی ازحادثات طبیعی پول نقد توزیع گردید

سمنگان : افعانستان
5 حمل 1398 
برای ورثه (4) شهید افراد ملکی ناشی ازحادثات طبیعی پول نقد توزیع گردید.
این پول که مبلغ (200) هزار افغانی از کود(92) حالت اضطرار دولت جمهوری اسلامی افغا نستان در نظر گرفته شده است، مطابق به طرز العمل برای ورثه هر فامیل شهید مبلغ (50) هزار افغانی توسط عبد اللطیف "ابراهیمی" والی ولایت در حالیکه معاون آنمقام، ریس شورای ولایتی، صبغت الله"سیاس" ریس آماده گی مبارزه با حوادث ولایت وتعداد از روسای ادارات نیز حضور داشتند توزیع شد، که با ابراز قدر دانی از توجه دولت از طرف ورثه شهدا پزیرفته شد.
قابل یاد آوریست که والی ولایت هنگام توزیع پول متذکره با ورثه شهدا صحبت نموده سلامها و عرض تسلیت جلالتمآ بان ریس صاحب جمهور وریس اجراییه کشور را به مناسبت ازدست دان عزیزان شان با فامیل شهدا وسیله شد.
شایان ذکر است این چهار تن شهدا یک مادر با سه دخترش از قریه تاتار چل منطقه پشت بند ولسوالی خرم و سارباغ بودند که به تاریخ 15 بر16 حمل سالروان به اثر سرا زیر شدن سیلابهای مدهش جانهای شرین خویش را از دست داده بودند.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سمنگان