بیوگرافی والی ولایت سمنگان

بیوگرافی والی ولایت سمنگان

عبداللطیف″ابراهیمی″ فرزند شیرخان در سال ۱۳۳۷در قریه باسوس ولسوالی امام صاحب ولایت کندز در یک خانواده روشنفکر، فرهنگی و دارای محبوبیت اجتماعی متولد شده است. موصوف تحصلات ابتدائیه اش را در مکتب باسوس، تحصیلات متوسطه و لیسه را درمدرسه عالی ابو حنیفه کابل به اتمام رسانیده وتحصیلات عالی اش را به سویه لیسانس  برشته شرعیات پوهنتون دعوت تکمیل و الی سویه ماستری در پوهنتون مذکور ادامه داده است. آقای ابراهیمی علاوه برلسانهای رسمی کشور( دری- پشتو) به لسانهای ترکی وعربی تسلط کامل داشته و از کمپیوتر و سایر وسایل تکنالوژی مدرن روز در امورات رسمی و شخصی به وجه احسن استفاده ودر تطبیق حکومتداری الکترونیکی پیشگام است.

بیشتر